Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 22:26 15/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 44
( Tuần 38 năm 2014, từ 15/09/2014 đến 21/09/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5 KỲ I:

Thực hiện chương trình tuần 4,5 kỳ I.

Nắm thời khóa biểu mới, cập nhật lịch báo giảng vào sổ và lên mạng để tổ chuyên môn kiểm tra.

Nắm kế hoạch khảo sát học sinh khối 6 để thực hiện coi thi, chấm thi.

Nhận sổ điểm cá nhân thực hiện kiểm tra thường xuyên, chuẩn bị kiểm tra định kỳ lần 1.

GV Tiếng Anh đốc thúc hướng dẫn học sinh tham gia thi IOE.

GV Hóa thu xếp phòng thực hành để dạy.

Hoàn tất các modul dạy học "intel" nộp cho Phó hiệu trưởng qua email.

Các tin khác