Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 18 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:08 17/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 38 năm 2013, từ 16/09/2013 đến 22/09/2013 )

- Thực hiện chương trình tuần 5, 6.

- Hướng dẫn học sinh tham gia thi IOE. Sáng thứ 5 khối 6, 9 Cô Phúc phụ trách. Chiều thứ 5 khối 7, 9 Thầy Vững phụ trách. GV bộ giảng dạy nhắc học sinh tham gia.

- Cập nhật kế hoạch lên trang web của trường và vào sổ.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn 13h 00' ngày 19/9/13.

- Xây dựn kế hoạch tổ, đăng ký danh hiệu thi đua, kiểm tra hồ sơ định kỳ.

- Tham dự hội nghị công chức, viên chức của trường 13h 00' ngày 920/9/13.

Các tin khác