Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:46 09/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 37 năm 2013, từ 09/09/2013 đến 15/09/2013 )

- Thực hiện chương trình tuần 4,5.

- Cập nhật kế hoạch lên trang web, lên lịch báo giảng kịp thời.

- Tổ ký duyệt lịch báo giảng.

- GVTA tổ chức cho học sinh đăng ký thi IOE. Chuẩn bị đề kiểm tra 1 tiết và học kỳ có đáp án, matraanj nộp chuyên môn.

- Tham gia họp hội đồng sư phạm 12/9.

 

Các tin khác