Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:46 09/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 37 năm 2013, từ 09/09/2013 đến 15/09/2013 )

- Thực hiện chương trình tuần 4,5.

- Cập nhật kế hoạch lên trang web, lên lịch báo giảng kịp thời.

- Tổ ký duyệt lịch báo giảng.

- GVTA tổ chức cho học sinh đăng ký thi IOE. Chuẩn bị đề kiểm tra 1 tiết và học kỳ có đáp án, matraanj nộp chuyên môn.

- Tham gia họp hội đồng sư phạm 12/9.

 

Các tin khác