Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:43 06/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 36 năm 2013, từ 02/09/2013 đến 08/09/2013 )

-  Thực hiện chương trình tuần 3, 4.

- Cập nhật kế hoạch vào trang web của trường.

- Tham gia tập dược khai giảng năm học mới. (chiều 4/9, GVCN, Đoàn viên giáo viên.)

- Tham gia khai giảng năm học mới

- Báo cáo điểm KSCL đầu năm cho chuyên môn.

- Thông báo hướng dẫn học sinh tham gia thi IOE.

Các tin khác