Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 22 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:43 06/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 36 năm 2013, từ 02/09/2013 đến 08/09/2013 )

-  Thực hiện chương trình tuần 3, 4.

- Cập nhật kế hoạch vào trang web của trường.

- Tham gia tập dược khai giảng năm học mới. (chiều 4/9, GVCN, Đoàn viên giáo viên.)

- Tham gia khai giảng năm học mới

- Báo cáo điểm KSCL đầu năm cho chuyên môn.

- Thông báo hướng dẫn học sinh tham gia thi IOE.

Các tin khác