Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 16:37 25/08/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 42
( Tuần 35 năm 2014, từ 25/08/2014 đến 31/08/2014 )

Thực hiện chương trình tuần 2 học kỳ 1.

Lên lịch báo giảng đúng thời giang, đúng quy chế chuyên môn.

Tăng cường sử dụng đồ dùng học tập, phòng UDCNTT.

Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân, ổn định nề nếp học tập.

Thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp.

Tham gia ngoại khóa về giảm thiểu rủi ro thiên tai.

GVCN thông báo họp phụ huynh học sinh vào ngày CN 31/8.

Các tin khác