Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 17 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 15:19 18/08/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 34 năm 2014, từ 18/08/2014 đến 24/08/2014 )

Thực hiện chương trình tuần 1 kỳ 1.

Ổn định nề nếp học tập, vệ sinh trường lớp.

Xem xét, kiểm tra, tu sủa đồ dùng dạy học, nhận hồ sơ cá nhân, mượn sách, đồ dùng học tập.

Nộp kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, bài thu hoạch chính trị hè.

Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy chế.

T.Sơn, Cô Hiền lập danh sách học sinh giỏi TA 8 nộp cho chuyên môn.

GVCN đốc thúc học sinh luyện tập tiểu phẩm về giảm thiểu rủi ro thiên tai để duyệt vào ngày 24/8.

Các tin khác