Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 22:23 29/08/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 33 năm 2013, từ 12/08/2013 đến 18/08/2013 )

Thực hiện chương trình tuần 1 học kỳ I.

Ổn định tình hình học tập trong lớp.

Giáo viên chủ nhiệm nắm kỷ tình hình lớp học báo cáo cho BGH.

Nắm phân công chuyên môn để thực hiện.

Tham gia học chính trị hè tại Phòng GDĐT 2 ngày 17-17/8

Các tin khác