Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:15 13/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 3 năm 2014, từ 13/01/2014 đến 19/01/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 2 học kỳ 2.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, rà soát chốt danh sách dự thi gửi BGH.

- Kiểm tra công tác cập nhật điểm, báo giảng, đánh vắng của giáo viên.

- GVCN nắm chắc tình hình vắng trể của học sinh.

- Tổ chức sơ kết tổ.

Các tin khác