Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 16:16 21/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 40
( Tuần 20 năm 2014, từ 12/05/2014 đến 18/05/2014 )

- Hoàn tất hồ sơ cá nhân.

- Cập nhật toàn bộ điểm định kỳ và điểm thường xuyên vào sổ, lên mạng.

- GVCN tiến hành bình chọn hạnh kiểm, tổng kết đánh vắng học sinh.

- Nắm lịch coi thi, chấm thi để thực hiện đúng quy chế.

- Môn CD, Nhạc, Họa thi xong tiến hành vào sổ, lên mạng, báo cáo kết quả cho chuyên môn.

Các tin khác