Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 05 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 16:16 21/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 40
( Tuần 20 năm 2014, từ 12/05/2014 đến 18/05/2014 )

- Hoàn tất hồ sơ cá nhân.

- Cập nhật toàn bộ điểm định kỳ và điểm thường xuyên vào sổ, lên mạng.

- GVCN tiến hành bình chọn hạnh kiểm, tổng kết đánh vắng học sinh.

- Nắm lịch coi thi, chấm thi để thực hiện đúng quy chế.

- Môn CD, Nhạc, Họa thi xong tiến hành vào sổ, lên mạng, báo cáo kết quả cho chuyên môn.

Các tin khác