Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:32 09/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 2 năm 2014, từ 06/01/2014 đến 12/01/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 1 kỳ 2.

- Hoàn tất điểm học kỳ 1 đúng thời gian quy định của nhà trường.

- Lên lịch báo giảng đúng thời gian, quy chế.

- Môn Nhạc, Họa nắm thời khóa biểu thây đổi để dạy.

- Nộp đề thi Học sinh giỏi 8, 9.

- Hướng dẫn học sinh thi IOE hết vòng 20 trước ngỳ 11/01 để thi vòng cấp huyện vào ngày 11/01.

- GVCN nắm tình hình lớp, ổn định nề nếp, chuẩn bị hồ sơ để tổ chức sơ kết lớp.

Các tin khác