Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:32 09/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 2 năm 2014, từ 06/01/2014 đến 12/01/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 1 kỳ 2.

- Hoàn tất điểm học kỳ 1 đúng thời gian quy định của nhà trường.

- Lên lịch báo giảng đúng thời gian, quy chế.

- Môn Nhạc, Họa nắm thời khóa biểu thây đổi để dạy.

- Nộp đề thi Học sinh giỏi 8, 9.

- Hướng dẫn học sinh thi IOE hết vòng 20 trước ngỳ 11/01 để thi vòng cấp huyện vào ngày 11/01.

- GVCN nắm tình hình lớp, ổn định nề nếp, chuẩn bị hồ sơ để tổ chức sơ kết lớp.

Các tin khác