Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 22:44 04/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 39
( Tuần 19 năm 2014, từ 05/05/2014 đến 11/05/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 18 kỳ 2.

- Tiếp tục ôn tập cho học sinh thi kỳ 2.

- Hoàn tất chương trình năm học đúng quy định.

- Hoàn tất công tác cập nhật điểm, đánh vắng vào sổ, lên mạng.

- Môn GDCD thi xong có kế hoạch chấm thi vào điểm đúng quy chế.

- Nắm lịch coi thi, chấm thi thực hiện đúng quy chế.

Các tin khác