Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 24 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 22:40 04/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 18 năm 2014, từ 28/04/2014 đến 04/05/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 17 kỳ 2.

- Cập nhật toàn bộ điểm vào sổ, lên mạng.

- Rà soát chương trình có kế hoạch tự dạy bù kịp chương trình.

- Các môn Nhạc, Mỹ thuật thi xong tiến hành vào điểm vào sổ đúng quy chế.

- Bám đề cương ôn tập cho học sinh thi kỳ 2 có chất lượng.

Các tin khác