Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 22:40 04/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 18 năm 2014, từ 28/04/2014 đến 04/05/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 17 kỳ 2.

- Cập nhật toàn bộ điểm vào sổ, lên mạng.

- Rà soát chương trình có kế hoạch tự dạy bù kịp chương trình.

- Các môn Nhạc, Mỹ thuật thi xong tiến hành vào điểm vào sổ đúng quy chế.

- Bám đề cương ôn tập cho học sinh thi kỳ 2 có chất lượng.

Các tin khác