Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:02 21/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 17 năm 2014, từ 21/04/2014 đến 27/04/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 14 học kỳ 2.

- Cập nhật toàn bộ điểm vào sổ và lên mạng.

- Phát đề cương ôn tập cho học sinh có kế hochj ôn tập.

- Có kế hoạch tự dạy bù kịp chương trình chung.

- Thao giảng định kỳ T.Vững dạy Thứ 5. 13h30'.

- Dự giờ cô Hiền, T.Phong.

- Hoàn tất hồ sơ thanh tra toàn diện cô Phúc.

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ tháng 4.

Các tin khác