Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 26 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:02 21/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 17 năm 2014, từ 21/04/2014 đến 27/04/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 14 học kỳ 2.

- Cập nhật toàn bộ điểm vào sổ và lên mạng.

- Phát đề cương ôn tập cho học sinh có kế hochj ôn tập.

- Có kế hoạch tự dạy bù kịp chương trình chung.

- Thao giảng định kỳ T.Vững dạy Thứ 5. 13h30'.

- Dự giờ cô Hiền, T.Phong.

- Hoàn tất hồ sơ thanh tra toàn diện cô Phúc.

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ tháng 4.

Các tin khác