Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 22:05 06/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 15 năm 2014, từ 07/04/2014 đến 13/04/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 12 kỳ 2.

- Nộp đề thi kỳ 2 cho chuyên môn.

- Cập nhật điểm vào sổ lên mạng.

- Kiểm tra chung đề TA 6, 7, 9. Giáo viên coi kiểm tra. T.Sơn, T.Khánh, Cô Phúc, Cô HIền, T.Duy.

- Họp tổ chuyên môn, rà soát chương trình, đánh giá SKCTKT của GV đăng ký CSTĐ các cấp.

- Kiểm tra quá trình thực hiện bồi dưỡng thường xuyên.

- Chọn học sinh khối 7 thành lập lớp bồi dưỡng. (T.Sơn, Cô Hiền).

Các tin khác