Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 22:05 06/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 15 năm 2014, từ 07/04/2014 đến 13/04/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 12 kỳ 2.

- Nộp đề thi kỳ 2 cho chuyên môn.

- Cập nhật điểm vào sổ lên mạng.

- Kiểm tra chung đề TA 6, 7, 9. Giáo viên coi kiểm tra. T.Sơn, T.Khánh, Cô Phúc, Cô HIền, T.Duy.

- Họp tổ chuyên môn, rà soát chương trình, đánh giá SKCTKT của GV đăng ký CSTĐ các cấp.

- Kiểm tra quá trình thực hiện bồi dưỡng thường xuyên.

- Chọn học sinh khối 7 thành lập lớp bồi dưỡng. (T.Sơn, Cô Hiền).

Các tin khác