Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:27 31/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 14 năm 2014, từ 31/03/2014 đến 06/04/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 12 học kỳ 2.

- Rà soát chương trình có kế hoạch tự dạy bù kịp tiến độ chung.

- Cập nhật đầy đủ hồ sơ sổ sách.

- Ra đề cương, đề thi học kỳ 2 nộp gấp cho tổ tổng hợp trước ngày thứ 5.

- Chọn học sinh giỏi TA 7 thành lập lớp để bồi dưỡng.

- Dự giờ thăm lớp giáo viên.

- Tham gia họp hội đồng sư phạm 13h30' thứ 5.

Các tin khác