Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:27 31/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 14 năm 2014, từ 31/03/2014 đến 06/04/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 12 học kỳ 2.

- Rà soát chương trình có kế hoạch tự dạy bù kịp tiến độ chung.

- Cập nhật đầy đủ hồ sơ sổ sách.

- Ra đề cương, đề thi học kỳ 2 nộp gấp cho tổ tổng hợp trước ngày thứ 5.

- Chọn học sinh giỏi TA 7 thành lập lớp để bồi dưỡng.

- Dự giờ thăm lớp giáo viên.

- Tham gia họp hội đồng sư phạm 13h30' thứ 5.

Các tin khác