Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 19 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:26 24/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 13 năm 2014, từ 24/03/2014 đến 30/03/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 10 kỳ 2.

- Lên lịch báo giảng cập nhật điểm kịp thời.

- Tham gia hội trại mừng ngày thành lập đoàn 26/3.

- Rà soát chương trình có kế hoạch tự dạy bù sau hội trại để kịp tiến độ chung.

- GV đăng ký CSTĐ hoàn tất sáng kiến nộp tổ chuyên môn.

- RA đề thi kỳ 2, đề cương ôn tập nộp tổ chuyên môn qua email.

Các tin khác