Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:26 24/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 13 năm 2014, từ 24/03/2014 đến 30/03/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 10 kỳ 2.

- Lên lịch báo giảng cập nhật điểm kịp thời.

- Tham gia hội trại mừng ngày thành lập đoàn 26/3.

- Rà soát chương trình có kế hoạch tự dạy bù sau hội trại để kịp tiến độ chung.

- GV đăng ký CSTĐ hoàn tất sáng kiến nộp tổ chuyên môn.

- RA đề thi kỳ 2, đề cương ôn tập nộp tổ chuyên môn qua email.

Các tin khác