Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:15 17/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 12 năm 2014, từ 17/03/2014 đến 23/03/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 9 kỳ 2.

- Cập nhật điểm, đánh vắng vào sổ, lên mạng.

- Hướng dần học sinh thi IOE các vòng tự luyện 23 - 25.

- Học sinh tham gia thi IOE cấp tỉnh ngày 22 lúc 7h00' tai Nguyễn Tri Phương Huế.

- Thầy Khánh tham gia thi GV dạy giỏi tỉnh.

- Dự giờ thầy khánh tiết dự thi thứ 2.

- Thao giảng định kỳ cô Phúc thứ 5 lúc 13h30'.

- Triển khai đánh giá BDTX.

- GV đăng ký chiến sĩ thi đua hoàn thành SKKN để tổ xét vào tuần sau.

Các tin khác