Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 26 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:40 10/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 11 năm 2014, từ 10/03/2014 đến 16/03/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 8 kỳ 2.

- Kiểm tra việc cập nhật điểm và lịch báo giảng cua giáo viên.

- Dự giờ tham lớp một số giáo viên. Dự giờ T.Khánh, T.Phong.

- Thao giảng định kỳ cô Phúc.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên.

- Kiểm tra công tác BDTX của giáo viên.

- Lập danh sách học sinh giỏi TA 7. (T.Sơn, Cô Hiền)

- Tiếp tục hướng dẫn học sinh thi các vòng tự luyện IOE.

Các tin khác