Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 21 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:13 07/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 1 năm 2014, từ 30/12/2013 đến 05/01/2014 )

- Coi thi và chấm thi theo kế hoạch.

- Cập nhật điểm đúng quy định.

Các tin khác