Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 10:03 26/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 40
( Tuần 21 năm 2018, từ 21/05/2018 đến 27/05/2018 )

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN 

               TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 

                                   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 40

                                            NĂM HỌC 2017 - 2018

I. Kế hoạch trọng tâm:

- Ngày Thứ Hai (21/5/2018): Tổng kết lớp theo xuất học.

Thu hồ sơ của giáo viên chủ nhiệm, sổ đầu bài, hồ sơ Chi đội, hồ sơ của lớp. Hồ sơ chủ nhiệm, sổ đầu bài nộp tại cô Kim Ánh; hồ sơ Đội nộp tại thầy Phúng.

- Ngày Thứ Ba (22/5/2018): Lao động, tổng vệ sinh trường lớp.

Kiểm kê tài sản, tài chính. Thành phần: BGH, Tổ Văn phòng, Thanh tra. Để đảm bảo đầy đủ hồ sơ cho Hội đồng kiểm kê cuối năm làm việc vào ngày này, nhà trường đã chỉ đạo tiến hành thu sách thư viên, thiết bị dạy học và tự kiểm kê từ ngày 03.5-14.5.2018.

- Thứ Năm (24.5.2018): Tổng kết Hội đồng cuối năm và rà soát công tác Tổng kết, phát thưởng năm học 2017 - 2018.

+ 7h30, tổng kết Hội đồng sư phạm,

+ 13h30, sắp xếp, gói phần thưởng, trang hoàng Lễ tổng kết phát thưởng, niêm phong tài sản cuối năm, các bộ phận vệ sinh, kiểm tra và niêm các phòng làm việc.

- Thứ Sáu (25.5.2018): 7h00, tổng kết phát thưởng.

9h00, triển khai công tác trong hè, họp Hội đồng cuối năm. Công tác tuyển sinh lớp 6 vào đầu tháng 7,

Báo cáo tổng kết dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

- Thứ Bảy (26.5.2018): Trả hồ sơ lớp 9, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương

II. Điều chỉnh, bổ sung:

Các tin khác