Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 23 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 15:09 08/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN 

                 TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 

                                     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21

                                              NĂM HỌC 2017 - 2018

 I. Kế hoạch trọng tâm:

Giáo viên chủ nhiệm nắm tình hình học sinh có nguy cơ bỏ học báo cáo với nhà trường để có biện pháp phối hợp vận động.

Thực hiện chương trình Tuần 1 học kỳ II.

Áp dụng  Thời khóa biểu học kỳ II áp dụng từ 10/01/2018.
Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8, khối 9 để chuẩn bị tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện vào ngày 25, 26.01.2018.

Đốc thúc, động viên học sinh tham gia bồi dưỡng hùng biện tiếng Anh chuẩn bị dự thi cấp huyện vào ngày 15, 16.01.2018. 

Thứ Ba (09.01.2018): Sơ kết lớp theo xuất học: Từ 7h30, Khối 6 - 9; Từ 13h30, Khối 7 - 8.

9h00, ngày Thứ Năm  (10.01.2018): Họp Hội đồng sư phạm.

13h30, ngày Thứ Năm (10.01.2018): Khảo sát học sinh giỏi cấp trường.

Tăng cường công tác kiểm tra chuyên cần của học sinh,nề nếp, thể dục giữa giờ, múa hát sân trường.

Báo cáo Phòng GD&ĐT kết quả điểm kiểm tra học kỳ 1, báo cáo 2 mặt chất lượng học kỳ 1.

 II. Điều chỉnh - Bổ sung: 

Các tin khác