Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 25 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 07:21 05/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2017, từ 01/05/2017 đến 07/05/2017 )

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN 

          TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 

                                     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 37

                                                     NĂM HỌC 2016 - 2017

  I. Kế hoạch trọng tâm:

Tổ chức coi thi chấm thi theo lịch của PGD.

Tổng hợp công tác sử dụng thiết bị, phòng thực hành.

Đốc thúc công tác cập nhật điểm vào sổ lên mạng.

 I I. Điều chỉnh - Bổ sung: 

Các tin khác