Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:13 01/03/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 9 năm 2021, từ 01/03/2021 đến 07/03/2021 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Giới thiệu sách theo chủ đề

- Cập nhật mượn trả trên cổng thông tin thư viện

- Vệ sinh các tủ sách

- Họp hội đồng sư phạm

- Tham gia tọa đàm 8/3

Các tin khác