Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:18 26/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 9 năm 2018, từ 26/02/2018 đến 04/03/2018 )

- Họp giao ban đầu tuần

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Thanh toán các chế độ trong tết

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác