Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:18 26/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 9 năm 2018, từ 26/02/2018 đến 04/03/2018 )

- Họp giao ban đầu tuần

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Thanh toán các chế độ trong tết

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác