Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:04 27/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 9 năm 2017, từ 27/02/2017 đến 05/03/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Họp hội đồng sư phạm

- Đối chiếu chứng từ tháng 2 với kế toán

- Lập DS những em chưa nộp các khoản đầu năm báo cáo BGH

- Tham gia thi tiếng hát măn non

- Vê sinh phòng làm việc

Các tin khác