Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:00 02/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 9 năm 2016, từ 29/02/2016 đến 06/03/2016 )

 

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Vệ sinh các tủ sách

- Chuẩn bị phô tô đề  kiểm tra chung 

- Giới thiệu sách theo chủ đề 8/3

- Thông báo các lớp chưa nộp tiền phụ huynh

- Phục vụ bạn đọc 

- Vệ sinh pòng làm việc

Các tin khác