Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:03 03/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 46
( Tuần 9 năm 2015, từ 23/02/2015 đến 01/03/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Họp tổ văn phòng đầu năm

Các tin khác