Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 20:35 04/03/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 8 năm 2020, từ 17/02/2020 đến 23/02/2020 )

- Trực phòng dịch

- Báp cáo thư viện chuẩn

- Sinh hoạt tổ văn phòng

Các tin khác