Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:09 25/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 8 năm 2019, từ 18/02/2019 đến 24/02/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng 

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật Giaso viên mượn trả sách trên cổng thông tin

- Phục vụ bạn đọc

- Rà soát lại các hồ sơ thư viện

- Vệ sinh các tủ sách

Các tin khác