Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:12 23/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 8 năm 2018, từ 19/02/2018 đến 25/02/2018 )

- Gặp mặc đầu năm

- Sinh hoạt tổ

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Vệ sinh các tủ sách 

Các tin khác