Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:02 20/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 8 năm 2017, từ 20/02/2017 đến 26/02/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ giáo viên

- Pho to chung đề

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Đối chiếu ngứng tuwg với kế toán

- Sắp xếp các tủ sách thư viện

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác