Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:05 22/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 8 năm 2016, từ 22/02/2016 đến 28/02/2016 )

 Gặp mặt đầu năm

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Vệ sinh các tủ sách

- Chuẩn bị phô tô đề  kiểm tra chung 

- Phát lại tiền bảo hiểm bãi ngang cho học sinh

- Tổng hợp nộp UB Xã

- Quyết  toán các khoản chi tết nguyên đán

- Phục vụ bạn đọc 

- Vệ sinh pòng làm việc

Các tin khác