Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:53 03/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 8 năm 2014, từ 17/02/2014 đến 23/02/2014 )
Kế hoạch cá nhân

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Học bù thời khóa biểu chiều thứ 7

- Học chính trị tại hội trường PGD Huyện Quảng Điền

Các tin khác