Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:16 12/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2019, từ 11/02/2019 đến 17/02/2019 )

-họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm ciệc

- Phục vụ bạn đọc

- Sinh hoạt tổ

- Rà soát hồ sơ thư viện 

- Thông báo những em chưa nộp tiền học đầu năm

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác