Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:45 13/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2017, từ 13/02/2017 đến 19/02/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phàn mềm thư viện

- Đối chiếu chứng từ công đoàn với kế toán

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp tiền đầu năm

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác