Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:02 17/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 7 năm 2016, từ 15/02/2016 đến 21/02/2016 )

- Gặp mặt đầu năm

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Vệ sinh các tủ sách

- Chuẩn bị phô tô đề  kiểm tra chung 

- Phục vụ bạn đọc 

Các tin khác