Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:01 03/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 44
( Tuần 7 năm 2015, từ 09/02/2015 đến 15/02/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp hội đồng 

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm,

- Họp tổ văn phòng

- Tổng hợp bạn đọc tại chỗ tháng 01

- Phát các chế độ cho giáo viên

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác