Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 20:33 04/03/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 6 năm 2020, từ 03/02/2020 đến 09/02/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Trực phòng dịch covid-19

- Vệ sinh các phòng học

Các tin khác