Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:57 03/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 6 năm 2017, từ 06/02/2017 đến 12/02/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Vệ sinh phòng làm việc

- Làm mã số sách mới

- Phân loại sách theo chủ đề

- Thanh toán các khoản sau tết 

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

Các tin khác