Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:34 29/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 6 năm 2015, từ 02/02/2015 đến 08/02/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp hội đồng 

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

- Họp tổ văn phòng

- Tổng hợp bạn đọc tại chỗ tháng 01

- Phát các chế độ cho giáo viên

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác