Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:10 04/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 53 năm 2015, từ 28/12/2015 đến 03/01/2016 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Ngoại khóa Rung chuông vàng

- Sơ kết tổ, họp hội đồng sư phạm

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Tổng hợp nộp tiền đợt 2

- Nộp kiểm kê cuối năm 2015

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác