Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:05 23/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2019, từ 23/12/2019 đến 29/12/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Chuẩn bị giấy thi HKI/2019

- Vệ sinh phòng làm việc

- Mua bổ sung sách cuối năm

-Tiến hành kiểm kê 6 tháng cuối năm 2019

Các tin khác