Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:24 07/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2018, từ 24/12/2018 đến 30/12/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Dán mã gáy sách 

- Lên kế hoạch mua bổ sung sách mới

- Sắp xếp thư viện

- Vệ sinh phòng và các tủ sách

- Làm hồ sơ thư viện

- Các bộ phận Tiến hành kiểm kê tài chính, tài sản

Các tin khác