Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:54 25/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2017, từ 25/12/2017 đến 31/12/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Chuẩn bị vật dụng thi học kỳ I

- Nhập sách mới vào sổ

- Tiến hành kiểm kê 6 tháng cuối năm 2017

- Vệ sinh phòng làm việc

 - Đối chiếu chứng từ với kế toán

Các tin khác