Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:20 15/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 39
( Tuần 52 năm 2014, từ 22/12/2014 đến 28/12/2014 )

- Chào cờ đầu tuần

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Làm hồ sơ kiểm định chất lượng

- Thông báo những em chưa nộp tiền học đầu năm

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Đi kho bạc

- Tiến hành Kiểm kê cuối năm

- Chuẩn bị giấy kiểm tra học kỳ I

- Thông báo học sinh nộp tiền học nghề

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác