Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:31 16/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2019, từ 16/12/2019 đến 22/12/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật gió viên và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin

- Phục vụ bạn đọc

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Vệ sinh các tủ sách

Các tin khác