Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:22 07/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2018, từ 17/12/2018 đến 23/12/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Chuẩn bị vật dụng thi học kỳ I

- Sắp xếp kho sách thue viện

- Vệ sinh phòng và các tủ sách

Các tin khác