Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 01:58 14/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2015, từ 14/12/2015 đến 20/12/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 12

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Chuẩn bị giấy thi học kỳ I

- Tổng hợp học sinh nộp tiền đợt 2

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác