Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:09 12/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 51 năm 2014, từ 15/12/2014 đến 21/12/2014 )

- Chào cờ đầu tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Làm hồ sơ kiểm định chất lượng

- Sinh hoạt đoàn thể

- Thông báo học sinh nộp tiền học nghề,học phí đầu năm

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác